top of page

Oppstart for Fønix Teens

Vi har gjort noen endringer med Fønix Teens for å tilpasse tilbudet til ungdommene som ønsker å delta. Det blir trening en gang i uken, hver onsdag fra kl 15 til kl 16. Første trening 26. august. Siste trening 16. desember (ikke trening i høstferien). Pris kr 750,- for høstsemesteret. Fønix Teens er funksjonell trening for ungdom fra 12 til 16 år. Øktene vil i kjent Fønix-stil starte med øvelser for økt bevegelighet, så en styrkedel tilpasset aldersgruppen og til slutt en morsom men tøff kondisjonsøkt. På Fønix Teens vil ungdommene få prøve seg på basis styrketrening med fokus på teknikk, tøffe kondisjonsøkter og øvelser som øker bevegeligheten. Bindende påmelding til info@crossfitfonix.no innen 25. august 2015 med navn på barnet, alder og emailadresse til foresatte.

Begrenset antall plasser!


Siste nytt
Arkiv
bottom of page