top of page

Hvorfor er CrossFit så dyrt?

I jungelen av treningstilbud er det mange som faller for treningsformen CrossFit og velger å trene dette på en såkalt «boks». Mange vegrer seg på grunn av prisnivået, da det ofte er høyere enn på «vanlige» treningssentre. I de største byene i Norge ligger prisene fra kr 800 til rundt kr 1200 hvis du tegner medlemskap for ett år. Til sammenligning kan du få medlemskap på «vanlige» treningssentre fra kr 199 pr måned og opp til kr 600.


Prisnivået er ikke spesielt for Norge, i USA koster det fra 100 dollar i måneden å være medlem på en boks og i Europa for øvrig ligger medlemskap fra kr 600 til over kr 1000 pr måneden.

Hvorfor er det så stor forskjell på medlemskap på en boks og på et vanlig treningssenter?

CrossFit-bokser privateide og drevet av eierne som selv har investert i utstyr, lokaler og utdanning. Noen av de største boksene har investorer på eiersiden, men de fleste boksene er eid og drevet av CrossFit-entusiaster som selv har trent en stund og som ønsker å drive en egen boks. Det betyr at alle investeringene blir båret personlig av eierne og man får et sterkt eierskap til lokaler og utstyr.


CrossFit er areal- og ressurskrevende. For å utstyre en boks med 100 medlemmer trenger man utstyr og innredning for mellom 500.000 og 750.000 kroner. Dette leases ofte eller man bruker oppsparte private midler. Husleie er minimum 20.000 og ofte mot 40.000 i måneden for en middels stor boks. Utgifter som oppvarming, renhold, avgift til CrossFit Inc, forsikringer, programvare for programmering og medlemshåndtering etc kommer selvsagt i tillegg. Man oppnår sjelden stordriftsfordeler slik de store kjedene får, fordi boksene er unike forretningsenheter. De aller fleste som eier og driver CrossFit-bokser i Norge har andre jobber ved siden av som de lever av. Dermed blir åpningstidene ofte en flaskehals om man ikke har mulighet til å lønne ansatte. Noen sentre opererer med nøkkelkortløsninger for sine medlemmer, men ikke alle har fysisk mulighet til å tilby det. Ikke alle ønsker å åpne for dette heller, fordi kjernetilbudet er gruppetimer og fordi man er mer sårbar om utstyr etc skal bli ødelagt i et ubemannet lokale.Men den viktigste årsaken til prisnivået er fordi kjernetilbudet til en CrossFit-boks er gruppetimer. De aller fleste boksene i Norge opererer med maks antall på timene for å kunne følge opp medlemmene underveis. Det setter en begrensning på hvor mange medlemmer en boks kan håndtere i motsetning til kjededrevne sentre, som har en kombinasjon av gruppetimer og fult utstyrt område for egentrening, og frittstående, tradisjonelle «helsestudioer», som kun tilbyr egentrening. Hvorfor kan ikke bokser satse mer på egentrening da, slik at de kan få flere medlemmer og lavere prisnivå? Begrenset areale, utstyr og tilgjengelighet kan være årsaker til dette.


CrossFit er en «åpen» treningsform, det vil si at alle kan trene CrossFit der de er, ved hjelp av ressurser på nettet. CrossFit.com har en stor database med beskrivelse av øvelser, program, ernæring og skadeforebyggende temaer. Hver dag legges en økt ut på siden og folk over hele verden følger denne programmeringen og får suksess.

Hvis man derimot velger å trene CrossFit på en godkjent boks, antar vi at man ønsker litt mer enn kun å trene på egenhånd. Man ønsker mest sannsynlig veiledning, programmering, tilgang til spesialkurs, ulike aktiviteter, konkurranser, programvare som måler fremgangen og ikke minst deltagelse i et unikt miljø hvor man trener med likesinnede CrossFit-entusiaster.

Kombinasjonen av store investeringer og forholdsvis høye kostnader fordelt på et begrenset antall medlemmer på grunn av kapasitet, gjør at prisene er høyere enn på de rimeligste treningssentrene. Den stadig økende interessen for CrossFit og det faktum at det dukker opp nye bokser hver eneste måned i Norge betyr at det er mange som ønsker å betale for det du får ekstra på en CrossFit-boks. Nemlig coaching, oppfølging og miljø.


CrossFit-familien betyr mye for veldig mange av oss.

Siste nytt
Arkiv
bottom of page