Medlemsvilkår

Ved å bli medlem på CrossFit Fønix signerer man også automatisk på medlemsvilkårene.

 • Kontrakten på medlemsvilkår er løpende og gjelder fra man har blitt medlem (se detaljer under).

 • Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet til info@crossfitfonix.no

 • Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.

 • Betaling for medlemskap må være mottatt før medlemskapet trer i kraft. 

 • Bestilling og betaling for medlemskap gjøres av den enkelte i MindBody.

 • I MindBody må man registrere et gyldig betalingskort hvor det avtalte beløpet blir trukket en gang i måneden. Den første måneden betales ved inngåelse av avtale, etterfølgende måneder får samme trekkdato.

 

Medlemskontrakt:

 • Medlemskapet løper for den avtaleperioden man har bundet seg for. Avtalen fornyes automatisk om man ikke sier opp etter avtalens utløp.

 • Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.

 • Medlemskap kan fryses dersom man har legeerklæring på skader. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret.

 • CrossFit Fønix er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CrossFit Fønix sin kontroll, og som CrossFit Fønix ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).

 • Det gis ingen refusjon på betalt medlemskap som ikke blir benyttet.

 • CrossFit Fønix forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. CrossFit Fønix forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.

 • Klippekort har ett års gyldighet fra kjøpsdato og refunderes ikke.

 • Kansellering av plass på oppsatt time må gjøres innen 30 min før timen starter.

  • Hvis man unnlater å melde seg av time og/eller ikke dukker opp blir man nødt til å betale en "bot" på 20kr for "late cancel" og 50kr for "no show". Uforutsette ting som hindrer medlemmet i å møte opp vil bli vektlagt i denne vurderingen.

 • Timer med 2 eller færre deltagere kan bli kansellert med 1 times forvarsel og medlemmet oppfordres til å flytte over til neste ledige time.

 • Ungdom mellom 15 og 18 år kan trene på vanlige WOD's med foresattes skriftlige samtykke.

 • All trening hos CrossFit Fønix skjer på eget ansvar.

 • Medlemmer/kunder tillater filming/bilder under økter og i lokalene generelt, samt deling av disse på CrossFit Fønix sine sosiale medier. Vi presiserer at det ikke er fokus på enkeltpersoner og ansikter i filmer/bilder - da vil vi spørre om ekstra tillatelse til å dele. 

 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CrossFit Fønix skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.