Medlemsvilkår

Ved å bli medlem på CrossFit Fønix signerer man også automatisk på medlemsvilkårene.

 • Kontrakten på medlemsvilkår er løpende og gjelder fra man har blitt medlem (se detaljer under).

 • Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet til info@crossfitfonix.no

 • Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.

 • Betaling for medlemskap må være mottatt før medlemskapet trer i kraft. 

 • Bestilling og betaling for medlemskap gjøres av den enkelte i MindBody.

 • I MindBody må man registrere et gyldig betalingskort hvor det avtalte beløpet blir trukket en gang i måneden. Den første måneden betales ved inngåelse av avtale, etterfølgende måneder får samme trekkdato.

 

Medlemskontrakt:

 • Medlemskapet løper for den avtaleperioden man har bundet seg for. Avtalen fornyes automatisk om man ikke sier opp etter avtalens utløp.

 • Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.

 • Medlemskap kan fryses dersom man har legeerklæring på skader. Ved frys av medlemskap, uavhengig av årsak, forlenges bindingen med tilsvarende perioden som frys når medlemskapet starter opp igjen. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret.

 • CrossFit Fønix er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CrossFit Fønix sin kontroll, og som CrossFit Fønix ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).

 • Det gis ingen refusjon på betalt medlemskap som ikke blir benyttet.

 • CrossFit Fønix forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. CrossFit Fønix forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.

 • Klippekort har ett års gyldighet fra kjøpsdato og refunderes ikke.

 • Kansellering av plass på oppsatt time må gjøres innen 30 min før timen starter.

  • Hvis man unnlater å melde seg av time og/eller ikke dukker opp blir man nødt til å betale en "bot" på 20kr for "late cancel" og 50kr for "no show". Uforutsette ting som hindrer medlemmet i å møte opp vil bli vektlagt i denne vurderingen.

 • Timer med 2 eller færre deltagere kan bli kansellert med 1 times forvarsel og medlemmet oppfordres til å flytte over til neste ledige time.

 • Ungdom mellom 16 og 18 år kan trene på vanlige WOD's med foresattes skriftlige samtykke.

 • All trening hos CrossFit Fønix skjer på eget ansvar.

 • Medlemmer/kunder tillater filming/bilder under økter og i lokalene generelt, samt deling av disse på CrossFit Fønix sine sosiale medier. Vi presiserer at det ikke er fokus på enkeltpersoner og ansikter i filmer/bilder - da vil vi spørre om ekstra tillatelse til å dele. 

 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CrossFit Fønix skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.