top of page

Medlemsvilkår

Generelt:
Nøkkel-app er inkludert i medlemskapene med binding og gir fri tilgang til Fønix 05.30-23.00, 365 dager i året.

Send mail til info@crossfitfonix.no dersom det er ønskelig å opprette dette.

 

Kontrakten på medlemsvilkår er løpende, godtatt og gjelder fra medlemskapet er kjøpt i Mindbody.

Medlemskapet må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet til info@crossfitfonix.no.

Medlemskapet kan ikke sies opp i bindingstiden. Medlemskapet fornyes automatisk etter avtalens utløp hvis ikke medlemmer informerer skriftlig at hun/han sier den opp.

Medlemskapet kan fryses dersom man har legeerklæring på skader. Ved frys av medlemskap, uavhengig av årsak, forlenges bindingen med tilsvarende perioden som frys når medlemskapet starter opp igjen. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret.

Klippekort har ett års gyldighet fra kjøpsdato og refunderes ikke.

Studentmedlemskap gjelder kun heltidsstudenter og studentbevis må forevises. Oppsigelse studentmedlemskap er 1 mnd fra dato man sier opp.

Medlemmet er kjent med at all påmelding til gruppetimer må skje gjennom PushPress. Medlemskap inkluderer begrenset tilgang til alle gruppetimer og Open Gym i de ordinære åpningstidene hos CrossFit Fønix.

Ved påmelding til timer som er fullsatte vil man stå på venteliste. CrossFit Fønix plikter å informere medlemmer om at man har blitt flyttet fra venteliste til fast plass.

Medlemmet plikter å melde seg av timen, 2 timer før denne starter. Hvis man unnlater å melde seg av time og/eller ikke dukker opp blir man nødt til å betale en bot på kr. 150 for “no show” eller “late cancel”. Uforutsette ting som hindrer medlemmet i å møte opp vil bli vektlagt i denne vurderingen.

Timer med 4 eller færre deltagere kan bli kansellert med opptil 4 times forvarsel for kveldstimene, og senest 22.00 kvelden i forveien for morgentimer + helger. Medlemmet oppfordres til å flytte over til neste ledige time.

Ungdom mellom 15 og 18 år kan trene på vanlige WOD's med foresattes skriftlig samtykke.


 

Ansvar:
All trening i regi av CrossFit Fønix foregår på eget ansvar.

CrossFit Fønix har ikke ansvar for noen skader som måtte forekomme ved trening eller annen aktivitet som skjer i CrossFit Fønix sine lokaler eller andre steder i regi av CrossFit Fønix.

Trening skal av hensyn til utstyret og andre medlemmer foregå med tilbørlig aktsomhet.
 

Annet:
CrossFit Fønix forbeholder seg retten til å redusere/fjerne gruppetimer på helligdager, i sommermånedene og i juleperioden.

CrossFit Fønix forbeholder seg retten til å justere pris på medlemskap (uavhengig om de er i binding eller ikke) med 2 mnd varsling.

CrossFit Fønix forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.

 

Force Majeure:
CrossFit Fønix er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CrossFit Fønix sin kontroll, og som CrossFit Fønix ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av.

 

CrossFit Fønix forpliktelser:
CrossFit Fønix besørger at ansvarlig coach har nødvendige kurs og godkjenninger.

CrossFit Fønix forplikter seg til å inneha status som offisiell CrossFit affiliate til enhver tid.

 

Bekreftelse:
Medlemmet bekrefter herved å ha lest og forstått denne avtalen.

Medlemskontrakten er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CrossFit Fønix skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Medlemmet er innforstått med at all trening og aktivitet i regi av CrossFit Fønix er på eget ansvar.

Medlemmet oppfordres til å informere CrossFit Fønix om eventuelle sykdommer eller begrensninger som kan ha innvirkning på aktivitetene som blir utført hos CrossFit Fønix.

Medlemmet bekrefter at han/hun er fylt 18 år. Hvis medlemmet ikke er fylt 18 år, må foreldre signere kontrakten.

Fønix har kameraovervåkning.

bottom of page